HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC MUA TOKEN TRÊN MẠNG TON BLOCKCHAIN

3 BƯỚC MUA TOKEN TRÊN MẠNG TON

B1: Khởi tạo ví
Chat với username @wallet để khởi tạo ví gắn liền với tài khoản Telegram
Hoặc có thể dùng ví riêng bằng cách lên Apptore/CHplay tải ví Tonkeeper

B2: Mua TON
Lên Sàn Kucoin mua TON, sau đó gửi về ví của bạn

Mọi giao dịch trên blockchain của Telegram sẽ dùng TON để làm phí giao dịch.

B3: Mua token

Sử dụng Ston.fi để mua bất cứ token nào khác trên TON blockchain

Sử dụng geckoterminal để xem chart hoặc kiểm tra token contract.

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *