• Bước 4: Tiếp tục, nhập tên coin cần mua ( Doge) tại mục Tìm kiếm Coin/Cặp giao dịch/Phái sinh (1) > (2) Click vào DOGE/USDT ( Mình chuẩn bị sẵn usdt nên mình chọn cặp DOGE/USDT, còn các bạn có tiền đồng nào thì chọn cặp đó nha)

  • Bước 5:  Sau đó, nhấn  button Mua

  • Bước 6: Nhập thông tin giá mua hoặc chọn từ cột giá bên trái (DOGE/USDT) vào trường Giá (USDT) và Nhập số lượng muốn mua vào trường Số lượng (DOGE) > Ấn vào Mua DOGE

Sau khi lệnh được khớp thì sẽ mua coin (Doge) thành công, hiển thị như sau:

Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn mua DOGE thành công, chúc các bạn thành công nhé!

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *