Hướng dẫn add và chuyển ETH sang Mạng Scroll Trên Ví Metamask

Để tích hợp mạng Scroll và chuyển cầu ETH đến vis Metamask thì chúng ta có thể tích hợp nhanh với tool sau :
https://chainlist.org/?search=scroll

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn add mạng thủ công

Thiết lập MetaMask để kết nối Scroll Network​ bằng cách như sau:

Chuyển đổi chuỗi khối được kết nối bằng cách nhấp vào tab Mạng Ethereum chính, sau đó kéo xuống click vào nút Thêm mạng

Nhập cài đặt thông số mạng Scroll như bên dưới sau đó nhấn Lưu (SAVE):

  • Network Name: Scroll
  • Network URL: https://rpc.scroll.io
  • Chain ID: 534352
  • Currency Symbol: ETH
  • Block Explorer URL: https://scrollscan.com

Danh sách các RPC (URL mạng) khác :
https://scroll.drpc.org
https://1rpc.io/scroll
https://scroll-mainnet.rpc.grove.city/v1/a7a7c8e2
https://rpc.ankr.com/scroll

Để chuyển cầu ETH các mạng đến mạng Scroll anh em có thể sử dụng cầu phụ bên thứ 3 (phí rẻ tối ưu, hỗ trợ nhiều mainnet, thời gian chuyển cầu nhanh): https://owlto.finance/
Anh em có thể chuyển từ mạng ARB, OP, ZKS… sang ETH mạng Scroll để tiết kiệm chi phí

Ok như vậy là xong rồi đó anh em nhé! Chúc anh em thành công.By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *