Hướng dẫn chi tiết cài đặt ví metamask trên Chrome mới nhất 2024

1.Ví metamask là gì?

 • Metamask là một ví dùng để lưu trữ, gửi  và nhận tiền điện tử trên nhiều network khác nhau
 • Nó cũng có thể Bride hay Swap các token trên ví
 • Metamask cũng hỗ trợ cho phép mua, bán các token

2. Cài Đặt

Để thực hiện cài đặt thì sẽ tiến hành các bước như sau:

       

 • Bước 3: Click vào Add Extension

   

 • Bước 4: Click vào check box và click vào button Create a new wallet ( nếu bạn đã có ví thì click vào Import an existing wallet)

 

 • Bước 5: Click vào Agree để đến màn tiếp theo

   

Tại bước này, bạn cũng có thể chọn ngôn ngữ để sử dụng ( ở đây mình chọn ngôn ngữ là English)

 • Bước 6: Tạo mật khẩu với các bước như ảnh dưới đây

   

 • Bước 7: Click vào Secure my walle

 

 • Bước 8: Click vào Reveal Secret Recovery Phrase để xem bộ mật khẩu bảo mật

 • Bước 9: Click vào Copy to clipboardpaste vào 1 tài liệu của bạn để lưu trữ ( cần bảo mật mật khẩu khôi phục này, nếu ai đó có được bộ mật khẩu bảo mật này họ sẽ có toàn bộ thông tin và tài khoản token của bạn). Sau đó, click Next để đến bước tiếp theo

 • Bước 10-Confirm Secret Recovery Phrase: thực hiện điền cụm từ còn thiếu trong list 12 ký tự trong bộ mật khẩu khôi phục và click Confirm để hoàn tất quá trình cài đặt

=> Sau khi confirm thành công thì sẽ hiển thị như sau:

Click Got it! là bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt. Chúc các bạn thành công!

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *