Hướng dẫn Add Network trên Ví Metamask Mới Nhất 2024

Để Add Network ta có thể tiến hành bằng 2 cách đó là Add Network Manual và dùng tool Chainlist

1. Add Network Manual

    Metamask cho phép người dùng thực hiện thêm 1 hay nhiều network testnet hay mainnet khác nhau. Trong bài viết này, mình sẽ tiến hành add mạng BSC 20 Mainet vào ví Metamask , các mạng khác các bạn cũng thực hiện tương tự nhé. Để tiến hành mình sẽ gồm phần chính đó là phần 1 là chuẩn bị các thông số mạng BSC 20 Mainet  và  phần 2 là tiến hành Add Network.

Các bạn cùng mình thực hiện luôn nhé:

Phần 1: Chuẩn bị thông số mạng BSC 20 Mainet

 • Network Name: BSC20 Mainet
 • New RPC URL: https://bsc-dataseed.binance.org/
 • ChainID: 56
 • Symbol: BNB
 • Block Explorer URL: https://bscscan.com

Phần 2: Tiến hành cài đặt Add Network

 • Bước 1: Thực hiện như hình dưới đây:     
 •    Bước 2: Click vào Add Network để đến màn tiếp theo

 • Bước 3: Tiếp theo, ta có tiến hành theo 2 cách như sau:

      – Cách 1: Click vào Add tại dòng BNB Chain ( Metamask support sẵn một số network) và tiến hành theo màn hình hướng dẫn

Cách 2: Click Add a network manually như hình dưới đây

 • Bước 4:  Nhập các thông số đã chuẩn bị ở Phần 1 điền vào và click Save 

Sau khi thêm mạng thành công thì sẽ hiển thị như sau:

Tại đây bạn có thể click Switch to BSC20 Mainet

để chuyển sang dùng luôn Network này or không

thì click X để giữ nguyên mạng hiện tại

2. Hướng dẫn cách Add Network bằng Chainlist

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn Add 1 Network Mainnet (Polygon Mainet) và Add 1 Network Testnet (Mantis Testnet (Hexapod)

2.1. Hướng dẫn Add 1 Network Mainnet (Polygon Mainet)

 • Bước 1: Truy cập vào link Chainlist
 • Bước 2: Click vào Connect Wallet

 • Bước 3: Tiếp tục, Click Next

 • Bước 4: Thực hiện, nhấn vào Connect 

Sau khi connect thành công thì sẽ hiển thị như sau:

 • Bước 5: Nhập network cần tìm kiếm tại trường Search Network và click Add to Metamask

 • Bước 6: Tiến hành nhấn vào Approve để sang bước tiếp theo

 • Bước 7: Click vào Switch network để chuyển mạng,  ngược lại ấn Cancel thì sẽ giữ nguyên network hiện tại. Mình sẽ tiến hành chuyển mạng nên sẽ click vào Switch network:

Kết quả sau khi add thành công Polygon Network sẽ hiển thị như sau:

2.2. Hướng dẫn Add 1 Network Testnet (Mantis Testnet (Hexapod))

 • Bước 1: tiến hành truy cập đến link và thực hiện connect wallet thành công như từ bước 1 đến bước 4 của mục 2.1
 • Bước 2: Tiến hành Nhập Network cần Add là Mantis > Cick vào checkbox  Include Testnet (2) và Click vào Add to Metamask (3) như hình dưới đây:

 • Bước 3: Click vào Approve để đến bước tiếp theo

 • Bước 4Click vào Switch network để chuyển mạng, còn ngược lại nhấn Cancel thì sẽ giữ nguyên network hiện tại. Mình sẽ tiến hành chuyển mạng nên sẽ click vào Switch network:

Kết quả sau khi Add network thành công như sau:

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn Add Network bằng 2 cách rất đơn giản, các bạn có thể tiến hành add các Network bất kỳ theo nhu cầu. Chúc các bạn thành công và có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong năm mới.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *