• Shark Attack là một dự án đào coin free trên telegram mới ra mắt bạn có thể dùng điện thoại vào Claim 2h/1 lần để nhận $SHAT
  • Các bước tham gia để đào coin như sau:

    • Bước 3: Ấn vào Hunting Game

=> Kết quả hiển thị như sau:

Như vậy là bạn đã hoàn tất việc cài đặt và đã đào được $0.01 $SHAT, cứ sau 2h bạn lại vào ấn Claim để đào được thêm $SHAT

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận thêm thưởng bằng cách ấn vào Missions

Tại Mission gồm có 2 chức năng:

  1. Invite Friend: đây là chức năng mời bạn bè chơi game để nhận thêm thưởng

2. Là Whitepaper: xem thêm thông tin trang trắng của dự án

Để nâng cấp level khi chơi game thì bạn ấn vào Upgrade:

Kết quả hiển thị là:

Upgrade gồm 2 tính năng:

  • Mining Storage: giúp thời gian vào Claim coin
  • Mining Speed: tăng tốc độ đào coin

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt và claim xong, chúc các bạn thành công nhé!

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *